Γενική Συνέλευση 2020

Προσκαλούμε τα μέλη της Λέσχης στην Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2020, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 7:00 μμ, στα γραφεία της Λέσχης Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου 44, Αθήνα. Σε περίπτωση μη απαρτίας η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη αναβολή τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 7:00 μμ στον ίδιο τόπο.

Τα θέματα ημερησίας διάταξης θα έχουν ως εξής:

·         Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα 01/01/2019 – 31/12/2019.

·         Οικονομικός απολογισμός της λέσχης για το διάστημα 01/01/2019 – 31/12/2019.

·         Έκθεση εξελεγκτικής Επιτροπής για το διάστημα 01/01/2019 – 31/12/2019.

·         Έκθεση του ταμία για το 2019 και προϋπολογισμός για το 2020.

·         Θέσπιση βραβείου επιτυχόντων τερματισμών.

·         Διοργάνωση Giro Central Greece 1400.

Παρακαλούμε θερμά για τη συμμετοχή σας στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Με εκτίμηση

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                Ο Γενικός Γραμματέας

 

Βολιώτης Παύλος                                                                                    Τασιόπουλος Βαγγέλης